Artina EC – fungicīds

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.

Artina EC – augu augšanas regulators

Augu augšanas regulators un fungicīds ziemas un vasaras rapša sējumos.