Cliophar 600 SL

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu, kukurūzas, linu, ziemas rapša, ziemas ripša, vasaras rapša un ripša sējumos, galviņkāpostu, Savojas kāpostu un zemeņu stādījumos, ganībās, stiebrzāļu sējumos sēklai un egļu sējumos un stādījumos kokaudzētavās.