Diflanil 500 SC

Selektīvs, pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu un speltas kviešu sējumos.