Fibro

Insekticīds-akaricīds kartupeļu vīrusa PVY, kuru pārnēā laputis, izplatības ierobežošanai kartupeļu stādījumos, bumbieru lapu blusiņas (Cacopsylla pyri) ierobežošanai bumbieru stādījumā un sarkanās augļu koku tīklērces (Panonychus ulmi) ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos.