Fungicīdi

Fungicīds un augu augšanas regulators graudaugiem un rapsim

Sistēmas iedarbības fungicīds graugaugiem, rapsim un ļoti plašam spektram dārzeņu kultūru

Slimību ierobežošanai graudaugu un rapša sējumos

Preventīvai slimību ierobežošanai dažādos kultūraugos

Slimību ierobežošanai graudaugu sējumos

Slimību ierobežošanai kartupeļu, tomātu, ābeļu un vīnogu stādījumos

Pelēkās puves ierobežošanai dārzeņos un zemenēs segtajās platībās

Graudzāļu miltrasas ierobežošanai graudaugos

Slimību ierobežošanai graudaugu un rapša sējumos

Kartupeļu lakstu puves ierobežošanai, bumbuļu aizsardzībai

Kartupeļu lakstu puves ierobežošanai, bumbuļu aizsardzībai

Fungicīds ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai