Fungicīdi

Fungicīds un augu augšanas regulators graudaugiem un rapsim

Slimību ierobežošanai graudaugu un rapša sējumos

Preventīvai slimību ierobežošanai dažādos kultūraugos

Slimību ierobežošanai graudaugu sējumos

Slimību ierobežošanai kartupeļu, tomātu, ābeļu un vīnogu stādījumos

Pelēkās puves ierobežošanai dārzeņos un zemenēs segtajās platībās

Graudzāļu miltrasas ierobežošanai graudaugos

Kartupeļu lakstu puves ierobežošanai, bumbuļu aizsardzībai

Kartupeļu lakstu puves ierobežošanai, bumbuļu aizsardzībai