Globaztar 250 SC

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, rudzu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un auzu sējumos.