Herbicīdi

Viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Augsnes iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos rudenī

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos, ganībās un zālienā

Viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošana kukurūzas sējumos

Plaša iedarbības spektra herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kāpostos un citos dārzeņu sējumos un stādījumos

Augsnes iedarbības herbicīds kartupeļu stādījumiem

Nezāļu ierobežošanai graudaugos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Graminicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Augsnes iedarbības herbicīds kartupeļu stādījumiem

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādu kāpostu veidu stādījumiem

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai rapša sējumos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai rapša sējumos

Divdīgļlapju nezāļu un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos rudenī

Viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošana kukurūzas sējumos

Divdīgļlapju nezāļu un gaiļsāres ierobežošanai kukurūras sējumos