Turpinot senu Belchim tradīciju arī šovasar, pēc 2 gadu pārtraukuma, bija iespēja tikties lauku dienās Londerzeel, Beļģijā.

Pasākums bija īpaši piesātināts un tajā varēja redzēt abu kompāniju gan Certis, gan Belchim produktus. Iepazīstinot klientus ar jaunu potenciālu spēku, kuru radīs abu kompāniju apvienošanās un tirgū tas būs atpazīstams ar jauno nosaukumu: CertisBelchim.

Arī mēs, Nordisk Alkali kolēģi, kopā ar saviem klientiem apmeklējām šīs lauku dienas, kurās iepazināmies ar risinājumiem lielajās kultūrās kā ziemas kvieši un kukurūzas audzēšanā, arī skatījām kartupeļu un citu dārzeņu kultūru iespējamās audzēšanas tehnoloģijas.