Limacīdi

Limacīds kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai