Moxa

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos, kā arī stiebrzāļu sēklu laukos.