Esiet sveicināti Nordisk Alkali mājas lapā!

Vienmēr esam gatavi palīdzēt jautājumos, kas saistīti ar augu aizsardzību!

Mēs esam specializējušies augu aizsardzības jomā. Mums, Nordisk Alkali darbiniekiem, ir ilgstoša un plaša profila pieredze dažādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanā sākot no konvencionālās lauksaimniecības mēslojumiem līdz pat specifiskiem augļu koku, ogulāju, dārzeņu, siltumnīcu augu un dekoratīvo augu aizsardzības līdzekļiem.

Gaidām Jūsu vēstules un tālruņa zvanus. Labprāt dalīsimies savās zināšanās un pieredzē!

na-IMG_0770-lr

Pieejamā informācija un konsultācijas

Mēs gribam, lai informācija par pieejamo produkciju, uzkrāto pieredzi un konsultāciju iespējām būtu visiem interesentiem ērti pieejama. Šajā mājas lapā atradīsiet pamācības mūsu produkcijas izmantošanas jautājumos, kas pamatojas uz vairāku gadu gaitā apkopotām zināšanām un pieredzi, un uzzināsiet par mūsu daudzveidīgo sortimentu. Mūsu mājas lapā atradīsiet katra ražojuma drošības datu lapu ar pašu jaunāko informāciju, ko pēc vajadzības varēsiet lejupielādēt.

Ceram, ka šī mājas lapa Jums kalpos par palīgu dažādu ar augu aizsardzību saistītu problēmu risināšanā, kas parasti rodas augu veģetācijas periodā. Ja Jums būs nepieciešama papildu palīdzība un / vai gribēsiet apspriest kādu specifisku problēmu, vai saņemt vispārēju informāciju par augu aizsardzību, sazinieties ar mums pa tālruni vai e-pastu. Mēs ļoti augstu vērtējam individuālos kontaktus. Vienmēr atcerieties, ka ar augu aizsardzību saistītie darbi ir jāveic tādā veidā, lai ar minimālu vides ietekmējumu sasniegtu maksimālo rezultātu – būtu ierobežota kaitēkļu un nezāļu izplatīšanās. Uz šo principu pamatojas mūsu izstrādātās ražojumu lietošanas pamācības. Mūsu mērķis ir sniegt kompetentas konsultācijas vides jautājumos, lai produkciju varētu izmantot saskaņā ar labu augu aizsardzības praksi.

na-144333169-lr

Pakalpojumi, pieejamība un starptautiski partneri

Tā kā Zviedrijā un Dānijā ir atvērti mūsu biroji, bet citās zemēs darbojas vietējie pārstāvji, mēs vienmēr esam viegli pieejami un varam piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus.
Mēs cieši sadarbojamies ar vairākiem starptautiski pazīstamiem augu aizsardzības līdzekļu ražotājiem, tāpēc mūsu produkcija ir moderna un ražota, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu esošo ražojumu sortimentu un meklējam jaunus ražojumus. Savā attīstības ilglaicīgajā stratēģijas plānā mēs redzam sevi kā atraktīvu augkopju, izplatītāju, konsultantu un piegādātāju partneri.

Pārrobežu sadarbība

2008. gadā Nordisk Alkali AB pilnībā pārgāja Beļģijas uzņēmuma Belchim Crop Protection (Belchim) īpašumā un kļuva par tā meitas uzņēmumu.
Belchim un Nordisk Alkali mērķi ir līdzīgi (tikai daudz vērienīgāki). Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas ar mērķi kļūt par organizāciju un partneri citiem starptautiskiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar augu aizsardzības līdzekļu attīstīšanu un izplatīšanu kā konvenciālās lauksaimniecības ķimikāliju, tā arī bioloģisko augu aizsardzības jomā.
Tā rezultātā uzlabosies mūsu iespējas jaunu ražojumu un ideju attīstīšanā, ko varēsim pielāgot lauksaimniecības, dārzniecības un patērētāju tirgus vajadzībām Zviedrijā, citās Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionā.

na-webb-69999611-lr

Attīstība un perspektīvas

Mēs uzskatām, ka lauksaimniecībā, dārzniecībā kā arī augļkopībā un ogkopībā joprojām ir saimnieciski izdevīgi ražot izejvielas, pārtikas produktus un enerģiju vietējā un starptautiskā tirgus vajadzībām. Protams, ar noteikumu, kas mēs arī turpmāk varēsim nodrošināt pieeju efektīviem bioloģiskajiem un ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem ar labu humānu un vides raksturojumu.
Mūsu galvenā rūpe ir ieguldījumi jaunu Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona vajadzībām piemērotu ražojumu attīstīšanā. Pēdējos gados jaunu līdzekļu attīstīšanas un reģistrēšanas izdevumi ir manāmi palielinājušies, tāpēc, kopēju panākumu nodrošināšanai, starp audzētājiem, izplatītājiem un konsultantiem ir jānodibina savstarpēja uzticība. Pretējā gadījumā, bez kopējas cenšanās, mēs drīz vien paliksim bez atzītiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas izstrādāti, ņemot vērā tieši vietējās vajadzības.
Turpmāk pieaugs ziemeļnieku veselā saprāta tradīciju, vadīšanās pēc vajadzības un ciešas sadarbības nozīmīgums, lai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārtikas produktu ražošana nākotnē saglabātu konkurētspēju – nākotnē, kurā savu lomu spēlēs arī Nordisk Alkali!

Jūsu raža, mūsu aizraušanās!

MD, Erik Åkesson