Esiet sveicināti Nordisk Alkali mājas lapā!

Vienmēr esam gatavi palīdzēt jautājumos, kas saistīti ar augu aizsardzību!

Mēs esam specializējušies augu aizsardzības jomā. Mums, Nordisk Alkali darbiniekiem, ir ilgstoša un plaša pieredze dažādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanā, sākot ar konvencionālo lauksaimniecību līdz pat specializētiem augu aizsardzības līdzekļiem augļu koku, ogulāju, dārzeņu un siltumnīcās audzētu kultūraugu aizsardzībai.

Gaidām Jūsu vēstules un tālruņa zvanus. Labprāt dalīsimies savās zināšanās un pieredzē!

Pieejamā informācija un konsultācijas

Mēs vēlamies, lai informācija par mūsu produkciju, uzkrāto pieredzi un konsultāciju iespējām būtu ērti pieejama visiem interesentiem. Mūsu mājas lapā atradīsiet pamācības mūsu pārstāvēto produktu optimālai lietošanai, kas pamatojas uz daudzu gadu gaitā apkopotām zināšanām un pieredzi, un uzzināsiet par mūsu daudzveidīgo sortimentu. Mūsu mājas lapā atradīsiet katra produkta drošības datu lapu ar pašu jaunāko informāciju, ko pēc vajadzības varēsiet lejupielādēt.

Ceram, ka šī mājas lapa Jums kalpos par palīgu dažādu, ar augu aizsardzību saistītu problēmu risināšanā, kas parasti rodas augu veģetācijas periodā. Ja Jums būs nepieciešama papildu palīdzība un / vai gribēsiet apspriest kādu specifisku problēmu, vai saņemt vispārēju informāciju par augu aizsardzību, sazinieties ar mums pa tālruni vai e-pastu. Mēs ļoti augstu vērtējam individuālos kontaktus. Vienmēr atcerieties, ka ar augu aizsardzību saistītie darbi ir jāveic tādā veidā, lai ar minimālu ietekmi videi sasniegtu maksimālo rezultātu – būtu ierobežota kaitēkļu un nezāļu izplatīšanās. Uz šo principu pamatojas mūsu izstrādāto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pamācības. Mūsu mērķis ir sniegt kompetentas konsultācijas, lai produktus varētu izmantot saskaņā ar labas augu aizsardzības prakses principiem.

Pakalpojumi, pieejamība un starptautiskie partneri

Zviedrijā un Dānijā ir atvērti mūsu biroji, bet pārējās valstīs darbojas vietējie pārstāvji, līdz ar to, mēs vienmēr esam viegli pieejami un varam piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus.

Mēs cieši sadarbojamies ar vairākiem starptautiski pazīstamiem augu aizsardzības līdzekļu ražotājiem, tāpēc mūsu produkcija ir moderna un ražota izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu aktuālo sortimentu un meklējam jaunus risinājumus. Savā attīstības ilglaicīgajā stratēģijas plānā mēs redzam sevi kā atraktīvu augkopju, izplatītāju, konsultantu un piegādātāju partneri.

Pārrobežu sadarbība

Belchim un Nordisk Alkali mērķi ir līdzīgi, līdz ar to 2008. gadā Nordisk Alkali AB pilnībā pārgāja Beļģijas uzņēmuma Belchim Crop Protection (Belchim) īpašumā un kļuva par tā meitas uzņēmumu.

Uzņēmums darbojas ar mērķi kļūt par organizāciju un partneri citiem starptautiskiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar augu aizsardzības līdzekļu attīstīšanu un izplatīšanu kā konvenciālās lauksaimniecības, tā arī bioloģisko augu aizsardzības jomā. Rezultātā uzlabojas mūsu iespējas jaunu ražojumu un ideju attīstīšanā, ko varam pielāgot lauksaimniecības, dārzkopības un patērētāju tirgus vajadzībām – Zviedrijā, citās Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionā.

Attīstība un perspektīvas

Mēs uzskatām, ka lauksaimniecībā, dārzkopībā, augļkopībā un ogkopībā joprojām ir saimnieciski izdevīgi ražot izejvielas, pārtikas produktus un enerģiju vietējā un starptautiskā tirgus vajadzībām. Protams, ar noteikumu, kas mēs arī turpmāk varēsim nodrošināt pieeju ķīmiskajiem augu aizsardzības un efektīviem bioloģiskajiem līdzekļiem, kuriem būs drošs sastāvs gan patērētājiem, gan apkārtējai videi.

Mūsu galvenās rūpes ir ieguldījumi jaunu Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona vajadzībām piemērotu augu aizsardzības līdzekļu attīstīšanā. Pēdējos gados jaunu līdzekļu attīstīšanas un reģistrēšanas izdevumi ir manāmi palielinājušies, tāpēc, kopēju panākumu nodrošināšanai, starp audzētājiem, izplatītājiem un konsultantiem ir jānodibina savstarpēja uzticība. Bez sadarbības, mēs drīz vien paliksim bez atzītiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas izstrādāti, ņemot vērā tieši vietējās vajadzības.

Turpmāk pieaugs ziemeļnieku tradīcija, vadīšanās pēc vajadzības un ciešas sadarbības nozīmīgums, lai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārtikas produktu ražošana nākotnē saglabātu konkurētspēju, nākotnē, kurā savu lomu spēlēs arī Nordisk Alkali!

Jūs audzējiet, mēs pasargāsim – Jūsu kultūraugi, mūsu aizraušanās!

Nordisk Alkali izpilddirektors, Erik Åkesson