Pārskats par produktiem

Fungicīds un augu augšanas regulators graudaugiem un rapsim

Viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Sistēmas iedarbības fungicīds graugaugiem, rapsim un ļoti plašam spektram dārzeņu kultūru

Slimību ierobežošanai graudaugu un rapša sējumos

Augsnes iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Preventīvai slimību ierobežošanai dažādos kultūraugos

Sistēmas iedarbības fungicīds sēklas materiāla kodināšanai

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos rudenī

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos

Insekticīds-akaricīds augļu koku un kartupeļu stādījumiem

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos, ganībās un zālienā

Viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Slimību ierobežošanai graudaugu sējumos

Plaša iedarbības spektra herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos

Sakņu kakla puves ierobežošanai graudaugu sēklas materiāla kodināšanai

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kāpostos un citos dārzeņu sējumos un stādījumos

Slimību ierobežošanai kartupeļu, tomātu, ābeļu un vīnogu stādījumos

Augsnes iedarbības herbicīds kartupeļu stādījumiem

Nezāļu ierobežošanai graudaugos

Augšanas regulators graudaugu un stiebrzāļu sēklu laukiem

Sistēmas un zarnu iedarbības insekticīds un akaricīds dažādu kultūraugu stādījumos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Graminicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādos kultūraugos

Pieskares iedarbības fungicīds sēklas materiāla kodināšanai

Pelēkās puves ierobežošanai dārzeņos un zemenēs segtajās platībās

Augsnes iedarbības herbicīds kartupeļu stādījumiem

Graudzāļu miltrasas ierobežošanai graudaugos

Slimību ierobežošanai graudaugu un rapša sējumos

Sistēmas iedarbības fungicīds sēklas materiāla kodināšanai

Kartupeļu lakstu puves ierobežošanai, bumbuļu aizsardzībai

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai dažādu kāpostu veidu stādījumiem

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai rapša sējumos

Divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai rapša sējumos

Divdīgļlapju nezāļu un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos rudenī

Viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Kartupeļu lakstu puves ierobežošanai, bumbuļu aizsardzībai

Limacīds kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai

Fungicīds ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai

Divdīgļlapju nezāļu un gaiļsāres ierobežošanai kukurūzas sējumos

Laputu ierobežošanai dažādos kultūraugos