1,4-Sight

Augu augšanas regulators kartupeļu miera perioda pagarināšanai un asnu veidošanās novēršanai

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
1,4-dimetilnaftalīns, 993,7 g/l

Preparatīvā forma
koncentrāts izsmidzināšanai

Reģistrācijas numurs
0738