Artina EC

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu un auzu sējumos.
Augu augšanas regulators un fungicīds ziemas un vasaras rapša sējumos.

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
metkonazols, 90 g/l

Preparatīvā forma
emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs
0653