Darcos

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu un ziemas rapša sējumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
tebukonazols, 250 g/l

Preparatīvā forma

emulsija ūdenī

Reģistrācijas numurs

0438