Difend

Sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles sēklas materiāla kodināšanai

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
difenokonazols, 30 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0439