Diflanil 500 EC

Selektīvs, pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu un speltas kviešu sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
diflufenikans, 500 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0530