Fornet Max 6 OD

Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
nikosulfurons, 60 g/l

Preparatīvā forma

dispersija eļļā

Reģistrācijas numurs

0433