Imprid-Skog

Sistēmas iedarbības insekticīds lielā priežu smecernieka (Hylobius abietis) bojājumu novēršanai skujkoku stādījumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
acetamiprīds, 200 g/kg

Preparatīvā forma

šķīstošas granulas

Reģistrācijas numurs

0855