Kudos

Augu augšanas regulators veģetatīvo dzinumu saīsināšanai ābeļu stādījumos.

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
kalcija proheksadions – 100 g/kg

Preparatīvā forma
disperģējošas granulas

Reģistrācijas numurs
0757