Kudos

Augu augšanas regulators veģetatīvo dzinumu saīsināšanai ābeļu stādījumos.

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
kalcija proheksadions – 100 g/kg

Preparatīvā forma
disperģējošas granulas

Reģistrācijas numurs
0757