Latitude XL

Pieskares iedarbības fungicīds ziemas kviešu un vasaras kviešu sēklas materiāla kodināšanai, lai ierobežotu sakņu kakla puvi (Gaeumannomyces graminis var.tritici)

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
siltiofams, 125 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0485