Manfil 75 WG

Pieskares iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai kartupeļu, tomātu, ābeļu un vīnogu stādījumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
mankocebs, 75 %

Preparatīvā forma

disperģējošas granulas

Reģistrācijas numurs

0425