Metric ZC

Selektīvs, augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai kartupeļu stādījumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgo vielu nosaukumi un saturs
klomazons, 60 g/l,
metribuzīns, 233 g/l

Preparatīvā forma

kapsulu suspensijas un suspensijas koncentrāta maisījums

Reģistrācijas numurs

0344