Moxa

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos, kā arī stiebrzāļu sēklu laukos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
etil-trineksapaks, 250 g/l

Preparatīvā forma

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0562