Onyx

Selektīvs, pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
piridāts, 600 g/l

Preparatīvā forma

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0657