Pantera 4 EC

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds (graminicīds) viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai, tai skaitā labību – sārņaugu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, kartupeļu, cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, burkānu, linu, zirņu (graudiem) un pupu (graudiem) sējumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
tefuril-kvizalofops-P, 40 g/l

Preparatīvā forma

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0171