Proman

Selektīvs, augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai kartupeļu stādījumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
metbromurons, 500 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0656