Property 180 SC

Aizsargājošs fungicīds graudzāļu mitrasas (Blumeria graminis) ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas un vasaras tritikāles, speltas kviešu un auzu sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
piriofenons, 180 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0567