Protendo 300 EC

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sējumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
protiokonazols, 300 g/l

Preparatīvā forma

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0714