Rancona 15 ME

Sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu sēklas materiāla kodināšanai

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
ipkonazols, 15,1 g/l

Preparatīvā forma

mikro-emulsija

Reģistrācijas numurs

0698