Ranman Top

Pieskares iedarbības aizsargājošs fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
ciazofamīds, 160 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0355