Ranman Top

Pieskares iedarbības aizsargājošs fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytopthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos, kā arī slimību ierobežošanai gurķu, cukīni, kabaču, patisonu, ķirbju, meloņu, arbūzu, krāšņumaugu, dekoratīvo koku sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās.

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
ciazofamīds, 160 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0355