Ranman Top

Pieskares iedarbības aizsargājošs fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
ciazofamīds, 160 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0355