Rapsan 400 SC

Herbicīds īsmūža divdīgļļapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, ripša, sinepju, ziedkāpostu, galviņkāpostu, lopbarības kāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu un Pekinas kāpostu sējumos un stādījumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
metazohlors, 400 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0617