Samson Max 6 OD

Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
nikosulfurons, 60 g/l

Preparatīvā forma

dispersija eļļā

Reģistrācijas numurs

0434