Širlans 500 s.k.

Pieskares iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
fluazinams, 500 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0177