Sluxx HP

Limacīds kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai lauksaimniecības un dekoratīvajos kultūraugos atklātā laukā un segtajās platībās

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
dzelzs (III) fosfāts, 29,7 g/kg

Preparatīvā forma

ēsmas granulas

Reģistrācijas numurs

0396