Sporax

Sistēmas iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
propamokarbs, 605 g/l (propamokarba hidrohlorīds 722 g/l)

Preparatīvā forma

šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0868