Syllit 544 SC

Fungicīds ābeļu kraupja (Venturia ineaqualis), bumbieru kraupja (Venturia piri) ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, kā arī ķiršu lapbires (Blumeriella jaapii) ierobežošanai ķiršu stādījumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
dodīns, 544 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0477