Temsa SC

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās gaiļsāres ierobežošanai kukurūras sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
mezotrions, 100 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0563