Zenby

Lokālas sistēmas iedarbības fungicīds baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum) ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša, vasaras ripša sējumos, kā arī slimību ierobežošanai ķiršu, plūmju, vīnogu un zemeņu (segtās platībās un atklātā laukā) stādījumos, salātu un spinātu (segtās platībās un atklātā laukā) sējumos un stādījumos.

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
izofetamīds, 400 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0832