Property 180 SC

Aizsargājošs fungicīds graudzāļu mitrasas (Blumeria graminis) ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, speltas kviešu, vasaras kviešu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.