Syllit 544 EC – fungicīds

Fungicīds ābeļu kraupja (Venturia ineaqualis), bumbieru kraupja (Venturia piri) ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, kā arī ķiršu palbires (Blumeriella jaapii) ierobežošanai ķiršu stādījumos.