Globaztar 250 SC

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, ziemas un vasaras tritikāles un auzu sējumos

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
azoksistrobīns, 250 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0626